Advokatbyrån Sörmdal AB Vårdnadstvist i Stockholm

Vårdnadstvist uppstår när föräldrar inte kan enas om vårdnaden. Många gånger kan vårdnadstvisten bottna i obearbetade känslor inför uppbrottet.

Vi har lång erfarenhet av att hantera frågor rörande vårdnadstvister. Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.

Familjerätt och vårdnadstvister i Stockholm

Den juridiska termen ”familjerätt” innefattar familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter. De vanligaste juridiska delarna i familjerätten rör äktenskapsfrågor (skilsmässa, bodelning, äktenskapsförord och samboavtal), föräldrafrågor (vårdnad, boende och umgänge) samt arvs- och testamentsfrågor.

Det juridiska begreppet ”familjerätt” förväxlas lätt med socialnämndens avdelning ”familjerätten” som arbetar med att hjälpa familjer att nå frivilliga överenskommelse om exempelvis vårdnad, boende och umgänge. Avdelningen arbetar även för att ta fram utredningar om barnets bästa som senare används som underlag när domstolen ska
besluta i exempelvis en vårdnadstvist.


Gemensam eller ensam vårdnad
Om föräldrarna är gifta när ett barn föds blir båda automatiskt vårdnadshavare dvs. de har gemensam vårdnad. Om föräldrarna däremot är sambos får endast modern vårdnaden dvs. ensam vårdnad. Nyblivna föräldrar som är sambos kan anmäla gemensam vårdnad när socialnämnden fastställer faderskapet. Vid senare anmälan ska detta göras direkt hos Skatteverket. Om föräldrar vill ändra vårdnaden från ensam vårdnad till gemensam vårdnad alternativt gå från gemensam vårdnad till ensam vårdnad, kan de skriva avtal som sedan godkänns av socialnämnden som därefter underrättar Skatteverket. Vårdnadshavare har rätt att fatta alla stora beslut som exempelvis utfärdande av pass, val av förskola och skola samt sörja för barnet tills hen har fyllt 18 år. Vårdnadshavare har rätt att ta del av all information som rör barnet. Den som har ensam vårdnad har rätt att ta alla beslut rörande barnet utan godkännande från den andra föräldern.

I de fall föräldrarna inte kan enas om vårdnaden och de redan varit i kontakt med socialnämnden för frivillig överenskommelse, kan du som förälder vända dig till oss för en juridisk rådgivning inför nästa steg. Vårt kontor finner ni i centrala Stockholm. Kontakta oss vi har en lång erfarenhet av att hantera vårdnadstvister.


Vårdnadstvist Stockholm 
- vårdnad genom dom

Vårdnadstvist uppstår när föräldrar inte kan enas om vårdnaden. Många gånger kan vårdnadstvisten bottna i obearbetade känslor inför uppbrottet. Relationen kan vara för infekterad för att föräldrarna ska kunna kommunicera om vad som egentligen är barnets bästa. I de fall du som förälder känner att du inte kan komma vidare kan du vända dig till oss på Advokatbyrån Sörmdal så företräder vi dig i vårdnadsfrågan. Vi hanterar din vårdnadstvist.

När ena föräldern tagit tvisten till domstol försöker rätten klargöra bakgrunden för att nå en frivillig överenskommelse. Det sker oftast under den muntlig förberedelsen som är ett informellt möte. Har socialnämnden inte redan gjord en utredning gällande barnets bästa i vårdnadsfrågan, brukar domstolen begära att en sådan utredning görs. Den utredningen kan ta fyra till sex månader. Under tiden ges föräldrarna möjlighet att finna frivillig lösning utifrån barnets bästa. I de fall det inte är möjligt bestämmer domstolen ett datum för huvudförhandling och meddelar därefter dom. Vi på Advokatbyrån Sörmdal biträder dig och leder dig tryggt genom hela processen.

 

Vårdnadstvist Stockholm

Barns boende- var ska barnet bo?

Efter en separation eller skilsmässa uppstår ofta frågan om var barnet ska bo. De flesta föräldrar som har gemensam vårdnad väljer växelvis boende dvs. barnet bor en vecka hos ena föräldern och nästkommande vecka hos den andre föräldern. Föräldrarna kan själva nå en överenskommelse om barnets boende.

Tvist om barns boende

I de fall föräldrarna inte kan komma överens om var och hur länge barnet ska bo hos varje förälder, kan de nå en överenskommelse genom samtal hos socialnämndens familjerätt. Har föräldrarna redan gjort det eller anser ena föräldern att det inte är möjligt, kan ena föräldern vända sig till domstol som då får besluta om boendefrågan. Vi biträder dig i tvister som rör ditt barns boende genom hela domstolsprocessen.

Vi är en ansvarsfull advokatbyrå i Stockholm med spetskompetenser inom familjerätt. 

Ring oss för 15 minuters kostnadsfri rådgivning.

Hjälp med familjerätt och vårdnadstvister i Stockholm

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.